Omröstning av nytt namn på hemmastå – slutresultat

Under förra helgen hade Supporterunionens medlemmar möjligheten att rösta på vad hemmaståsektionen ska heta från och med 2020. Över 100 medlemmar deltog i omröstningen och resultatet blev följande:

  • Sydostkurvan – 53% av rösterna
  • Sektion E – 31% av rösterna
  • Hemmastå – 16% av rösterna

Namnförslagen har arbetats fram under året inom styrelsen för Kalmar FF Supporterunion och har tagit vår gemensamma historia, nutid och framtid i beaktning. Det vinnande förslaget har presenterats för Kalmar FF och sektionen kommer från och med nästa år att heta Sydostkurvan. Detta kommer synas på säsongskort, lösbiljetter och i biljettsystemet där du köper biljetter via Kalmar FF:s hemsida.

Om du har några förslag på hur sektionen kan bli bättre för dig som besökare får du gärna skicka ett mejl till info@supporterunionen.se.

Comments are closed.