Uttalande angående Björn Eriksson och polisen

Under våren har en stor konflikt blossat upp kring den svenska fotbollen, mellan framför allt supportrar och föreningar på den ena sidan, och polismyndigheten på den andra. För den som inte har följt turerna kan det vara bra med lite bakgrundsinformation.

Den stora hörnstenen i konflikten är det som polisen kallar för villkorstrappan. Villkorstrappan, som är en benämning på hur föreningarna måste agera för att få arrangera matcher, har funnits i flera år, men det är först under våren 2019 som den har börjat användas mer aktivt. Utslag av villkorstrappan som vi har sett är bland annat intimvisitering, förbud av OH-flaggor och kraftigt reducerade ståplatser.

Kalmar FF Supporterunion tycker att villkorstrappan är förkastlig och bör avskaffas snarast möjligt. Trots att åtgärderna som vi hittills har sett på svenska arenor till följd av villkorstrappan bara är i sin linda, är de fullkomligt oproportionerliga sett till de ordningsstörningar som de är tänkta att råda bot på. KFFSU vill vara tydliga med att vi inte står bakom någon form av ordningsstörningar på våra svenska arenor. Skyldiga ska lagföras för de brott som begås. Problemet är att polisens nya inriktning svingar skoningslöst mot allt det positiva som den svenska supporterkulturen står för, men kommer inte att lösa en bråkdel av de problem som faktiskt finns. Såvida man inte avser ta död på supporterkulturen i sin helhet.

Svensk fotboll och supporterkulturen har de senaste åren haft en fantastisk utveckling. Vi ser ytterst få våldsinslag på arenorna, rasismen är i det närmaste utrotad från läktarplats. Ligor från andra länder besöker oss för att se hur vi har lyckats med en så positiv utveckling. Självklart finns fortfarande probleminslag även i svensk fotboll, men i takt med ökad dialog mellan supportrar, förbund, Svensk Elitfotboll och polis har dessa problem stadigt minskat.

Polisens nya inriktning går åt diametralt motsatt håll mot vad all forskning och vetenskapliga studier visar. Ökade repressioner, utebliven dialog med sina partners i form av föreningar, förbund och supportrar, hög svansföring och det aggressiva nyttjandet av villkorstrappan riskerar att köra den svenska supporterkulturen i graven.

Att döda supporterkulturen vore sorgligt nog. Men konsekvenserna kan bli långt värre än så, om detta inte får ett snabbt slut. Om supportrarna inte kommer på matcherna, om kraven för att arrangera fotbollsmatcher blir så orimliga att matcherna tvingas spelas utan publik och föreningarnas viktigaste intäktskälla försvinner. Vad händer då med föreningarnas otroligt viktiga roll i samhället? Vad händer med barn- och ungdomsidrotten där elitföreningarna är stöttepelare?

Polisen har en så oerhört viktig roll i vårt samhälle och står inför extremt tuffa utmaningar. Att då låta skattemedel gå till resurser åt den svenska fotbollen, som mår bättre än på länge och som hela tiden tar steg åt rätt håll, är ett slöseri av sällan skådat slag.

Under senaste veckan har det efter granskningar gjorda av Expressen, som finns att läsa här och här, framkommit att det finns en centralfigur kring polisens nya inriktning och tillämpandet av villkorstrappan. Förre rikspolischefen och Riksidrottsförbundets nuvarande ordförande Björn Eriksson, avslöjas med att ha suttit på dubbla stolar. Samtidigt som han är vald att representera det högsta organet i Sveriges största folkrörelse, har han även varit ordförande i Säkerhetsbranschen, vaktbolagens lobbygrupp. Syftet är och har varit att ersätta poliserna med vakter på de svenska fotbollsarenorna. Intressekonflikten mellan dessa två posterna är uppenbar och sveket mot den svenska idrottsrörelsen i allmänhet och fotbollen i synnerhet, är monumentalt.

KFFSU anser att det är självklart att Björn Eriksson måste lämna sin post som ordförande i Riksidrottsförbundet, då det inte kan finnas något som helst förtroende kvar efter vad som framkommit. Om han inte själv avgår, vilket han inte visat några tecken på, behöver vi göra allt i vår makt för att avsätta honom.

När avslöjandet kring Björn Eriksson blev känt, kontaktade KFFSU omgående vår förening Kalmar FF, och uppmanade styrelsen att meddela Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll, att förtroendet för Björn Eriksson inte längre finns. Sedan dess har vi haft kommunikation i frågan.

Igår tisdag fick frågan nytt bränsle, när vår egen förening hamnat i skottlinjen sedan det framkommit att vår säkerhetsansvarige riskerar att bli åtalad för att ha brustit i arbetet kring fjolårets sista match på Guldfågeln Arena. Detta är bara en i raden av absurda händelser under våren, men frågan blir såklart än mer verklig när det drabbar oss på hemmaplan.

KFFSU vill nu på nytt uppmana styrelsen i Kalmar FF, med ordförande Jonas Persson i spetsen, att officiellt ta striden för supportrarna och svensk fotboll. Meddela Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll att Kalmar FF saknar förtroende för Björn Eriksson! Våga ta ställning och våga ta ansvar i detta kritiska skede!

Vi vill också uppmana samtliga medlemmar i en förening som lyder under Riksidrottsförbundet, att meddela sitt specialförbund att förtroendet för Björn Eriksson är förbrukat. Här finns samtliga specialförbund listade med möjlighet att enkelt kontakta just ditt förbund.

Styrelsen
Kalmar FF Supporterunion

Comments are closed.