Angående namninsamlingen för nytt årsmöte i Kalmar FF

Den 26:e mars startade Supporterunionen en namninsamling för ett nytt årsmöte i Kalmar FF. Anledningen är att vi vill låta föreningens medlemmar avgöra huruvida det är förenligt att sponsra Kalmar FF:s värsta rival samtidigt som man sitter som ledamot i föreningens styrelse, vilket Richard Teern valt att göra.

I ljuset av debatten kring detta har det också framkommit fler fakta kring Richard Teerns agerande. Supporterunionen skulle därför vilja sammanfatta varför vi tycker det är mycket olämpligt att Teern sitter kvar i Kalmar FF:s styrelse:

Supporterunionen har beslutat att hålla namninsamlingen för ett nytt årsmöte i Kalmar FF öppen i två veckor till, med start idag. Den 22:a maj kommer vi, oavsett antal, att lämna över namnunderskrifterna till styrelsen i Kalmar FF. 

Namninsamlingen hittar du digitalt här, eller så kan du skriva under en fysisk lista på Tobaksboden i Kalmar.

Är du ännu inte medlem i Kalmar FF går detta att bli här. Notera att du vid betalning erhåller ett kvitto där ditt medlemsnummer står. Du behöver alltså inte fysiskt få hem ditt medlemskort för att skriva under namninsamlingen.

Styrelsen
Supporterunionen

Leave a Comment