Fortsättning angående Richard Teern

Vår kärlek till Kalmar FF tar sin utgångspunkt i att vi är en stolt förening med en spännande historia. En historia om ett lag som bestämde sig för att göra något fantastiskt – nämligen bli ett svenskt topplag. Ett topplag utanför storstäderna. Som skulle satsa på att få spelare att växa i sina roller och bli så bra som möjligt. Med hårt arbete, lojalitet mot laget och föreningen och stödet från oss supportrar i ryggen. Ett lag byggt på värderingar, inte största plånbok. När vi betalar in våra medlemsavgifter till föreningen, köper våra årskort och ställer oss på hemmastå gör vi det av kärlek till historian om laget vid Smålandskusten. En historia som vi är stolta över. Ett lag vi är stolta över.

I fredags, 16:e mars 2018, gick vi ut och krävde en förklaring till Richard Teerns agerande. Sedan dess har inte Kalmar FF:s styrelse agerat i frågan. När Richard Teern själv uttalade sig var han helt oförstående till kritiken, även om han själv medgav att den inte var oväntad. Hans svar visade på en nonchalans mot föreningens lojala medlemmar och supportrar som vi inte kan ställa oss bakom.

Att svensk idrott är beroende av sponsring vet vi och förstår vi till 100%. Om Richard Teern enbart varit sponsor till Kalmar FF och sedan valt att sponsra Östers IF hade vi tyckt att det var anmärkningsvärt och sedan hade vi gått vidare i våra liv.

Men Richard är inte bara en sponsor. Han är även vald av Kalmar FF:s lojala medlemmar att vara en del av den styrelse som leder hela föreningens verksamhet. Vi vill tro att styrelsens ledamöter består av kompetenta personer som bidrar med klokhet och erfarenhet till föreningens arbete. Vi vill också tro att samtliga i styrelsen i grund och botten har tackat ja till detta styrelseuppdrag på grund av sin kärlek till föreningen och inte på grund av andra mer egenvinniga anledningar.

I tisdags förra veckan, 13:e mars 2018, hade Kalmar FF sitt årsmöte. Ett utmärkt tillfälle för Richard att inför medlemmarna förklara hur han tänkt och därefter ställa frågan till årsmötet om det var förenligt med medlemmarnas inställning att han kunde sitta kvar i styrelsen. Men detta skedde inte. Istället kom uppgifterna ut först två dagar efter årsmötet. Vi vill inte tro att uppgifterna kom ut först två dagar efter årsmötet för att hans ställning inte skulle ifrågasättas på årsmötet, men på grund av hans hantering av frågan kan vi inte låta bli att undra om så ändå var fallet.

Sammanfattningsvis är uppfattningen i styrelsen för Kalmar FF Supporterunion följande:

  1. Möjlighet har getts till Richard Teern att i enlighet med vårt tidigare uttalande be om ursäkt till föreningens lojala supportrar och avsluta sitt samarbete med Östers IF, detta har inte skett.
  2. I egenskap av styrelseledamot för Kalmar FF, ett ideellt uppdrag du alltid bär med dig oavsett din yrkesroll, ska du inte sponsra konkurrerande verksamhet. Det strider mot allt som Kalmar FF står för.
  3. Vi anser att Richard Teerns förtroende som ledamot i Kalmar FFs styrelse har förbrukats i och med hans agerande i denna fråga. Därför anser vi att Richard Teern bör lämna sin plats i Kalmar FF:s styrelse med omedelbar verkan.
  4. Vi uppmanar nu Kalmar FF:s styrelse att skyndsamt gå till handling i ärendet. Om detta inte skett inom en vecka kommer Kalmar FF Supporterunion att gå vidare ytterligare i frågan.

 

Styrelsen
Kalmar FF Supporterunion

Comments are closed.